آتش زدن عکس
شیدای همدانی با خانوادۀاش

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قاسم بهرامی، شاعر مخالف ایرانی معروف به شیدای همدانی، را به اتهام آتش زدن عکس خامنه‌ای دستگیر کردند.

یک شبکه مخالف ایرانی صبح امروز، پنجشنبه ۲۵ شهریور، گزارش داد که مقامات امنیتی مشهد، خراسان رضوی، یک شاعر مردمی را به جرم آتش زدن عکس رهبر جمهوری اسلامی بازداشت کرده اند.

قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی و معروف به مخالفت با رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، عکس رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای را سوزانده و وی را “جلاد و قاتل” توصیف کرده بود.

پس از تصمیم نیروهای امنیتی برای تعقیب و دستگیری وی به دلیل مخالفت با رژیم، شیدای همدانی شاعر و فعال سیاسی در شهر مشهد مخفیانه زندگی می کرد.

یکی از بستگان این شاعر مردمی گفت: «قاسم در حالی که برای یک کار ضروری از مخفیگاه خود خارج شده بود، توسط عوامل رژیم، شناسایی و دستگیر شد».

در روزهای اخیر، شیدای همدانی ویدئویی از وی منتشر کرد که در آن عکس خامنه ای را در دست داشت و آن را می سوزاند و وی در نقد خامنه ای اشعاری نوشت و او را “جلاد، قاتل و شیطان” توصیف کرد.

از سوی دیگر، روز سه شنبه نیروهای امنیتی در تهران، خواننده ایرانی “توماج صالحی” را به دلیل انتشار آهنگی در انتقاد از سرکوب نیروهای امنیتی علیه معترضان در آخرین موج اعتراضات دستگیر کردند.