حمله به خانه‌های

روزنامه “جمهوری اسلامی” چاپ تهران از افزایش سرقت های مسلحانه و حمله به خانه‌های مردم به دلیل مشکلات فقر در ایران خبر داد.

این روزنامه محافظه کار گزارش داد که این روزها سرقت مسلحانه در جاده ها و حمله به خانه های مردم در طول روز در شهرهای جنوبی مانند ماهشهر و هندیجان افزایش یافته است.

جمهوری اسلامی نوشت که این وضعیت امنیتی در استان خوزستان، به ویژه در شهرهای مرزی و عشایرنشین و در جاده‌‌ها، یک بحران امنیتی برنامه ریزی شده برای جهت رعب و وحشت عمومی و ایجاد نارضایتی کلی مردم از نظام است.

◊    افزایش تورم، رکود و رشد منفی

در ماه های اخیر، رسانه های ایرانی از افزایش سرقت و کیف قاپی و حمله به خانه‌های مردم به دلیل فقر گسترده در ایران، از جمله در شهرهای بزرگ مانند تهران، خبر داده اند.

روزنامه محافظه کار “جمهوری اسلامی” نوشت که شهروندان ایرانی در شهرهای جنوب اعلام کردند که اگر مسئولین توانایی برقراری امنیت را ندارند، مردم را مسلح کنند تا آنها بتوانند از خودشان دفاع کنند. 

شایان ذکر است که روزبه کردونی، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اعلام کرده بود که جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران به دلیل افزایش تورم، رکود، رشد منفی، بیکاری و فساد به ۲۵ میلیون نفر رسیده است.