مرگ بر خامنه ای
سردادن شعار مرگ بر خامنه ای در همدان توسط یک هموطن

سردادن شعار مرگ بر خامنه ای در همدان توسط یک هموطن؛ ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده استنشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی در یکی از خیابان‌های همدان، به شهروندی که شعار «مرگ بر خامنه‌ای» می‌داد حمله کرده و او را بازداشت می‌کنند،

سردادن شعار مرگ بر خامنه ای در همدان توسط یک هموطن

ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده استنشان می‌دهد ماموران نیروی انتظامی در یکی از خیابان‌های همدان، به شهروندی که شعار «مرگ بر خامنه‌ای» می‌داد حمله کرده و او را بازداشت می‌کنند، افرادی که آنجا بودند نیز از این شهروند حمایت کردند.

 امروز پنج‌شنبه ۹ دیماه ۱۴۰۰ یک هموطن در همدان شعار مرگ بر خامنه ای سر داد

ماموران نیروی انتظامی در یکی از خیابان های همدان به شهروندی که شعار «مرگ بر خامنه‌ای» می‌داد حمله کرده و او را بازداشت می‌کنند

شهردار پیربازار رشت یک کارگر شهرداری را کتک زد

رئیس شورای شهر پیربازار رشت از ضرب و شتم یک کارگر شهرداری توسط شهردار خبر داد

به گفته وی، زمانی که اعضای شورا به شهرداری می روند، نیروهای خدماتى برای آنها چای می‌برد اما با واکنش منفی شهردار مواجه می‌شود تا جایی که او را به باد کتک می‌گیرد و می خواهد از ساختمان خارج شود.