زولبیا و بامیه
زولبیا و بامیه ماه رمضان کیلویی ۷۰ هزار تومان!

زولبیا و بامیه ماه رمضان کیلویی ۷۰ هزار تومان؛ قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک ۷۰ هزار تومان است.

زولبیا و بامیه ماه رمضان کیلویی ۷۰ هزار تومان!

رئیس اتحادیه قنادان: قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در واحدهای درجه یک ۷۰ هزار تومان و قیمت هر کیلو زولبیا و باميه در واحدهای درجه دو ۶۰ هزار تومان تعیین شد.

وزارت بهداشت افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی تا ۶ برابری برخی دارو‌ها را تایید کرد

بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: قیمت داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تامین مواداولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت : طی یک سال گذشته قیمت داروهای خانگی بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

بهرام درایی افزود: قیمت داروهای وارداتی نیز جهش شدیدی داشت و تا ۶ برابر افزایش یافت.

وی همچنین به فساد در سامانه واردات داروهای جمهوری اسلامی اعتراف کرد و ادامه داد: نیمی از محموله قلم های انسولین که در سال ۹۹ وارد کشور شده، در شرکت بیمه ثبت شده و هیچ خبری از نصف دیگر این انسولین‌ها نیست، احتمالا بخش قابل توجهی از آنها قاچاق شده است.