زورگیری از زنان

سردار سرتیپ دوم ابراهیم قربانزاده، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی توضیح داد که اعضای گروه جنایتکار “سیاه دستان” تاکنون به ۱۳۰ فقره زورگیری از زنان و نوجوانان با چاقو و تبر اعتراف کرده اند.

کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی اعضای یک شبکه زورگویی را که در سه باند فعالیت می کرد، دستگیر کرده و به ۱۳۰ فقره زورگویی با چاقو و تبر علیه زنان و نوجوانان در نخستین ساعات دستگیری اعتراف کردند.

سرتیپ دوم قربانزاده اظهار داشت: «به منظور تشدید مبارزه با جرایم خشن در مناطق مختلف مشهد، پلیس تدوین طرحی را برای شناسایی و دستگیری عاملان آغاز کرده است».

  • احساس ناامنی

وی خاطرنشان کرد: این شبکه زورگیری از زنان برای مدتی فعالیتهای جنایتکارانه خود را با غارت با خشونت اموال زنان و دختران نوجوان انجام داده است».

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود که تحقیقات و تجزیه و تحلیل پلیس در مورد موارد اخاذی نشان داد که زورگیران خطرناک از موتورسیکلت های پژو ۲۰۶ ، پارس و موتورسیکلت آپاچی با پلاک های جعلی برای ارتکاب جرم و ایجاد احساس ناامنی استفاده می کردند.

با توجه به اهمیت موضوع، پلیس از پرونده زورگیری زنان و دختران نوجوان در چندین منطقه در شهر مشهد مطلع شد.

و گروه ویژه ای از محققان آموزش دیده از اداره مبارزه با جرائم خشن، تحت راهنمایی و نظارت مستقیم رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی، تحقیقات تخصصی خود را در این زمینه آغاز کردند.