کشاورزان اصفهان

فعالان مدنی و سیاسی تصاویر و ویدیوهایی از تجمع امروز جمعه، ۲۸ آبان، کشاورزان اصفهان در اعتراض به تخلفات صورت گرفته در استان و طرح های انتقال آب که موجب خشکسالی شده است را منتشر کردند.

در پی بی‌توجهی مسئولان به مطالبات برحق خود در روزهای گذشته، معترضان با فراخوان تجمع گسترده در روز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۹ صبح در پل خواجو اصفهان، از مردم خواستند به آنها بپیوندند. 

اعتراض و تجمع کشاورزان استان از روز دوشنبه ۱۷ آبان ماه در یازدهمین روز وارد بستر خشک زاینده‌رود شده است. و در این مدت اقشار مختلف اصفهانی با حضور مستمر خود شبانه‌روزی در زاینده‌رود از کشاورزان حمایت می کردند.

◊   تا حقابه نگیریم، از اینجا نِمیریم

کشاورزان اصفهانی نسبت به پروژه های غیرکارشناسی انتقال آب زاینده‌رود و دریافت نکردن حقابه زمینهای کشاورزی اعتراض کرده بودند. و تعدادی از شهروندان اصفهانی با پیوستن به این اعتراضات خواستار باز کردن آب بر استان اصفهان شدند.

تظاهرکنندگان شعارهایی از جمله «زاینده‌رود من کو»، «از اینجا نمی میریم تا آب نگیریم»، «زاینده‌رود رو پس بدید، به اصفهان نفس بدید» و «تا آب نیاد به رودخونه، برنمی‌گردیم به خونه» سر دادند.

شایان ذکر است که کشاورزان اصفهانی در چهار سال گذشته نسبت به این طرح های متخلف اعتراض داشتند چرا که مسوولان كشور نه تنها حقابه کشاورزان را ندادند بلکه حقابه کشت‌های پاییزه آنها نیز امسال قطع شد.