روزنامه جوان خواستار جریمه و کسر قرارداد بازیکنان معترض به اعدام شد!
روزنامه جوان خواستار جریمه و کسر قرارداد بازیکنان معترض به اعدام شد!

روزنامه جوان خواستار جریمه و کسر قرارداد بازیکنان معترض به اعدام شد؛ روزنامه جوان: قرارداد فوتبالیست های معترض به اعدام باید نصف شود یا بازیکنان پرسپولیس و استقلال جریمه شوند و بعد به آنها گفت حالا با همان ژست. بعد از گلزنی بروید کنار خیابان بایستید تا یکی پیدا شود و ببیند دردتان چیست؟ “

روزنامه جوان خواستار جریمه و کسر قرارداد بازیکنان معترض به اعدام شد!

روزنامه جوان وابسته به سپاه، در مطلبی نوشت که قرارداد فوتبالیست های معترض به اعدام باید نصف شود یا بازیکنان پرسپولیس و استقلال جریمه شوند و بعد به آنها گفت حالا با همان ژست. بعد از گلزنی بروید کنار خیابان بایستید تا یکی پیدا شود و ببیند دردتان چیست؟ “

گریه پس از گل ارسلان مطهری

امیر ارسلان مطهری مهاجم تیم استقلال که معمولا بعد از گلزنی با با نمایش گیتارنوازی خوشحالی خود را نشان می دهد، دیروز پس از گلزنی به پرسپولیس در شهرورد پایتخت حاضر به ابراز خوشحالی نشد و به جای آن ایستاد ودست‌هایش را بالا برد و اشک ریخت. این صحنه در پخش زنده در تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور شد.

حرکت نمادین “نه‌به‌اعدام” میثم تهیدست

دیروز میثم تهی‌دست بازیکن تیم صنفت نفت آبادان به جای ابراز خوشحالی پس از گلزنی، با نمایش تصویری از اعدام به سرکوب اعتراضات مردم ایران اعتراض کرد.