آبان۹۸
روزنامهٔ حکومتی همدلی: زخم آبان۹۸ هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است

روزنامهٔ حکومتی همدلی: زخم آبان۹۸ هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است، روزنامه حکومتی همدلی درباره قیام خونین ۹۸ اعتراف کرد: زخم های حوادث آبان۹۸ هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است.

زخم آبان۹۸ هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است

روزنامه حکومتی همدلی اعتراف کرد: زخم های حوادث آبان۹۸ هنوز بر پیکر مردم ایران زنده است.

جزئیات دقیق روزهای خونین آبان ۹۸ هنوز منتشر نشده است و در عین حال هیچ کس در نیروهای مختلف آمادگی پذیرش مسئولیت تصمیمات آن روزها را ندارد.

مرموز هنوز تعداد کشته شدگانآبان در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. منابع خارجی چندین بار تعداد مختلفی را گزارش کردند ، اما هر بار دولت این موضوع را انکار می کرد ، اما در عین حال از اعلام رقم واقعی خودداری می کرد.

عبد الناصر همتی: اگر انتخاب شوم تعداد کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام می کنم

عبدالناصر همتی ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات آینده ایران ، قصد خود را برای اعلام تعداد واقعی کشته شدگان آبان در صورت انتخاب اعلام کرد.

عبدالناصر همتی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار داشت: اگر انتخاب شوم تعداد کشته شدگان آبان ۹۸ را اعلام می کنم