کمبود برق

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، دولت حسن روحانی را عامل کمبود برق و گاز طی سال های گذشته متهم کرد.

نماینده مردم شیراز با انتقاد از عملکرد دولت قبل گفت: «اگر دولت روحانی هنری داشت در زمستان سال گذشته کشور با کمبود برق و گاز مواجه نمی شد».

وی همچنین با انتقاد از حمایت برخی از مردم از دولت روحانی، تغییرات صورت گرفته در ماه های گذشته را به دلیل زیرساخت های دولت روحانی رد کرد.

قادری توضیح داد: «بحث بهم ریختگی صنعت نفت کشور در طول سالهای ریاست جمهوری روحانی بر همگان عیان است. اینکه ادعا می‌شود که تحولات مثبت صورت گرفته در چند ماه گذشته بخاطر زیرساختهای فراهم شده در دولت روحانی در حوزه کاری وزارت نفت است نمی تواند واقعیت داشته باشد».

وی ادامه داد: «در این هشت سال اگر تحولی بود می‌بایست در طی این دوره روی می داد و نه پس از اتمام دوره و برخی از دولتمردان روحانی بارها در دوره مسئولیت خود بر علیه منافع ملی و توانایی های داخلی مصاحبه می کردند». 

قادری همچنین سیاست های دولت روحانی را به تیرگی روابط با چندین کشور همسایه مانند ترکمنستان متهم کرد و تاکید کرد: «غدبازی‌های دولت روحانی باعث شد تا ما نتوانیم مشکلاتمان را با کشورهای همسایه و از جمله ترکمنستان حل کنیم».