روايت فاجعه بار خالد پیرزاده درباره شکنجه او در زندان
روايت فاجعه بار خالد پیرزاده درباره شکنجه او در زندان

روايت فاجعه بار خالد پیرزاده درباره شکنجه او در زندان؛ خالد پیرزاده، فعال مشروطه‌خواه، به جای تزریق سرم به بخش «اعصاب و روان» فرستادند

روايت فاجعه بار خالد پیرزاده درباره شکنجه او در زندان

خالد پیرزاده، فعال مشروطه‌خواه، به جای تزریق سرم به بخش «اعصاب و روان» فرستادند

خالد پیرزاده، قهرمان پرورش اندام که اخیراً پس از زندانی پر از فشار و شکنجه آزاد شده است، از رفتن به بیمارستان برای تزریق سرم تعریف می کند و«دانشجو»ی پزشکی را معرفی میکند که وی را در آنجا مورد آزار قرار داده.

انتقال خالد پیرزاده به تهران برای ادامه درمان

خالد پیرزاده قهرمان پیشین پرورش اندام و زندانی سیاسی تازه تازه آزاد شده برای ادامه درمان به تهران می رود.

به گفته این منبع آگاه، وضعیت سلامتى پیرزاده به دلیل ضایعه نخاعی ناشی از شکستگی مهره های کمری و همچنین اختلال اضطرابی پس از حادثه بسیار وخیم و پیچیده است و درمان وی با شرایط فعلی امکان پذیر نبود. و باید به تهران منتقل می شد.

خالد پیرزاده، زندانی سیاسی و قهرمان پرورش اندام روز شنبه ۲۲ بهمن ماه پس از ماه ها اعتصاب غذا با کاهش ۴۰ کیلوگرمی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

علی شریف زاده وکیل دادگستری درباره وضعیت جسمانی موکلش گفت: وی قادر به حرکت نیست، روی ویلچر می نشیند، از بی اختیاری ادرار رنج می برد و چندین بار دچار تشنج می شود.