روايت تکان دهنده: خوراندن
روايت تکان دهنده: خوراندن "چای توهم‌زا" به نوید افکاری!

سعید افکاری: وحید افکاری از نوید پرسید که دلیل اون ورم چی بوده؟ نوید به او گفت که در روزهای اولیه بازجویی، بازجوها به اجبار مدام بهش چایی میدادن. این چای‌ها باعث شدند که شکلی از توهم بیاد سراغش و ورم کنه.

روايت تکان دهنده: خوراندن “چای توهم‌زا” به نوید افکاری!

خوراندن “چای توهم‌زا” به نوید افکاری؛ “سعید افکاری، برادر نوید افکاری که حكومت ايران او را اعدام کرد، در یک توئیت نوشت که وقتی برادرش در آگاهی بودند، توانستند برای مدتی به او دیدار کنند. در آن زمان متوجه شدند که سر و بدن نوید به شدت ورم کرده بود و به شدت چاق شده بود، در حالی که همه می‌دانستند که در آگاهی غذای کمی به او داده می‌شود.

وقتی که سه سال بعد هر سه برادر به سلول‌های انفرادی کنار هم منتقل شدند، وحید افکاری از نوید پرسید که دلیل اون ورم چی بوده؟ نوید به او گفت که در روزهای اولیه بازجویی، بازجوها به اجبار مدام بهش چایی میدادن. این چای‌ها باعث شدند که شکلی از توهم بیاد سراغش و ورم کنه. بعد از قطع شدن اون روند، ورم نوید هم به پایان رسید.”

نوید افکاری

نوید افکاری سنگری، کشتی‌گیر ایرانی و یکی از معترضان اعتراضات مرداد ۱۳۹۷ در ایران بود. او به دلیل شرکت در این اعتراضات در شیراز دستگیر شد.

به اتهام محاربه و همچنین قتل یک مأمور امنیتی در جریان این اعتراضات و همچنین تعدادی اتهام دیگر، دو بار اعدام، شش سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق به او تحمیل شد.

او در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ناگهانی و بدون آنکه آخرین دیدار را با خانواده خود داشته باشد، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.