رسوایی جنسی

دیپلمات ها رسوایی جنسی جدیدی را در جمهوری اسلامی فاش کردند و اظهار داشتند که ماموران تاسیسات هسته‌ای ایران بازرسان زن آژانس انرژی اتمی را مورد آزار جنسی قرار دادند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها گزارش داد که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته چندین نماینده زن آژانس بین المللی انرژی اتمی را مورد آزار جنسی و اذیت جسمی قرار داده اند.

این دیپلمات ها تأکید کردند که این تعرض جنسی برای اولین بار نیست و مقامات آمریکا از ایران خواسته است که فوراً این رفتار را متوقف کند.

بر اساس این گزارش، دیپلمات ها توضیح دادند که تعرض، آزار و اذیت جنسی که در تاسیسات نطنز رخ داده قبلاً اعلام نشده بود.

◊    اولین مورد در ابتدای خردادماه بود!

آنها نشان دادند: «ماموران امنیتی مرد بازرسان زن آژانس بین المللی انرژی اتمی را لمس نامناسب کردند و به بازرسان دستور دادند برخی لباس ها را در آورند.

یکی از دیپلمات ها اظهار داشت که پیامی بین شورای حکام آژانس در میان اعضای آژانس قبل از نشست این هفته منتشر شد که در آن واشنگتن خواستار پایان چنین رفتاری از سوی ایران شد.

شایان ذکر است که تاکنون ایران هنوز در مورد اظهارات دیپلمات ها در مورد رسوایی جنسی جدید مقامات خود واکنشی نداده است، اما یک سخنگوی آژانس این خبر را بدون ارائه جزئیات، تأیید کرد.

از سوی دیگر، یک سخنگوی آژانس اظهار داشت: «آژانس بلافاصله و قاطعانه این موضوع را با ایران مطرح کرد تا به وضوح و بدون ابهام توضیح دهد».

وی توضیح و تاکید کرد: «چنین حوادث، که اولین مورد از این در ابتدای خردادماه روی داد، مرتبط با امنیت کارکنان غیرقابل قبول است و نباید دوباره تکرار شود».