دولت رئیسی

سازمان تحقیقات کشاورزی ایران با افشای رسوایی جدیدی در دولت رئیسی سازمان جنگل ها و مراتع را به فساد مالی و کوتاهی در ایفای نقش خود متهم کرد.

حمیدرضا پیروان، رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی با بیان اینکه نهادهای ذیربط همواره اخبار قاچاق خاک را تکذیب می کنند، گفت كه این موضوع در حال حاضر در سال ۱۳۸۰ به صورت غیرقانونی انجام می شود.

رئیس گروه مهندسی حفاظت از آب و خاک سازمان تحقیقات کشاورزی ادامه روند قاچاق خاک از ایران را تایید کرده است كه سازمان جنگل ها و مراتع کشور مسئولیت حفاظت از خاک را بر عهده دارد.

وی خاطرنشان کرد: «سازمان جنگل ها و مراتع تاکنون گزارشی مبنی بر قاچاق خاک و تداوم تجارت غیرقانونی آن ارائه نکرده است».

هفته گذشته، علی مراد اکبری، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی قاچاق خاک از کشور را تکذیب کرد و در جمع خبرنگاران گفت که اگر کسی سندی دال بر قاچاق دارد، ارائه کند.

مراد اکبری رسوایی دولت رئیسی را رد کرد و وجود مجوز صادرات اکبری برای خاک صنعتی را تایید کرد و گفت که حدود سه سال پیش در دیدار با رئیس جمهور وقت، حسن روحانی و نیروی انتظامی این پرونده باز شد و مسئولان امنیتی تایید کردند که خاک از کشور قاچاق نمی‌شود.