شهر تهران

 شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد گزارش سالانه خود را در مورد رتبه بندی شهرهای جهان از جمله شهر تهران از میزان رضایت جهانی در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد.

گزارش سالانه نشان می دهد که از بین ۱۸۶ شهر جهان، شهر تهران رتبه ۱۵۵ را به عنوان یکی از شادترین شهرهای جهان در اختیار دارد.

گزارش شبکه راهکارهای توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۱ نشان می دهد که میزان رضایتمندی امسال تحت تأثیر بحران كرونا بوده است. و این گزارش بر جنبه های شادی کشورها و تفاوت آنها در میزان موفقیت آنها در کاهش مرگ و میر و حفظ سلامتی و پیوستگی جامعه متمرکز شده است. 

هلسینکی، پایتخت فنلاند، در این گزارش رتبه اول را کسب کرد، در حالی که شهر تهران در رتبه ۱۵۵ و مشهد در رتبه ۱۵۶ قرار گرفت.

در حالی که پایتخت افغانستان، کابل، در رتبه ۱۸۶ قرار داشت و در فهرست شهرهای شاد به غیرشادترین شهرهای جهان تبدیل شد.

کارشناسان و دانشمندان  شبکه راهکارهای توسعه پایدار اظهار کردند که شاخص شادی شهرها شامل جنبه های مختلف زندگی از جمله سلامت، مصاحبت، ثروت و امنیت است.

بر اساس این چهار عامل، سازمان های مختلف گزارش های خود را منتشر می کنند که مشهورترین آنها گزارش گزارش رضایت جهانی، شاخص توسعه انسانی (HDI) و شاخص سیاره شاد (HPI) است.