دولت رئیسی

پس از امضای “عهدنامه” مانند دولت احمدی نژاد، کارشناسان سیاسی گمان کردند که دولت رئیسی مانند دولت احمدی نژاد خواهد بود.

رئیسی در اولین نخستین جلسه هیات دولت خود که صبح امروز، پنجشنبه ۴ شهریور، برگزار شد، گفت: «مشکل واکسیناسیون کرونا باید در مدت کوتاهی حل شود».

در جلسه امروز، اعضای کابینه “عهدنامه مدیران دولت مردمی” را که شامل فسادستیزی و التزام عملی به ارزش‌های انقلاب اسلام بود، امضا کردند. 

ابراهیم رئیسی در طی دیدار با وزیران کابینۀ خود تاکید کرد که مقابله با کرونا، مهار گرانی و تامین معیشت مردم اولویت های اصلی کابینۀ وی است.

وی همچنین تصریح کرد که وی و وزرای کابینه اش از وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال با حساسیت و جدیت پیروی خواهند کرد.

شایان ذکر است که احمدی‌نژاد، در آغاز دولت خود در سال ۸۴، یک “میثاق‌نامه” با وزیران خود امضا کرد، شبیه به بخش هایی از یک “عهدنامه” دولت رئیسی است.

از سوی دیگر، ابراهیم رئیسی به اقدامات دولت قبلی، یعنی دولت روحانی برای مقابله با کرونا اشاره کرد و گفت: «باید مشکل واکسیناسیون در مدت کوتاهی حل شود و نگاهمان را از حالت منفعل به حالت فعال تبدیل کنیم».

وی همچنین اضافه کرد: «محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور، تولید واکسن در داخل و واردات واکسن را با جدیت پیگیری کرده و پول واردات نیز تامین شده است».