دلیل استعفای رئیس سازمان بورس چیست؟
دلیل استعفای رئیس سازمان بورس چیست؟

استعفای رئیس سازمان بورس؛ مخالفت برخی از پیشنهادات بورس برای گنجاندن در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از بازار از جمله دلایل استعفاى مجید عشقی است.

مجید عشقی، رییس سازمان بورس استعفا کرد

جلسه شورای عالی بورس امروز به منظور بررسی استعفای مجید عشقی، رئیس فعلی بورس در برگزارشد.

امروز دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ جلسه شورای عالی بورس به ریاست احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. منابع آگاه به «تجارت نیوز» گفتند که مجيد عشقی رئیس سازمان بورس امروز استعفاى خود را به صورت کتبی تقدیم شورای عالی بورس کرد.

یکی از اعضای شورای عالی بورس که خواست نامش فاش نشود، با تایید این استعفا گفت: عشقی استعفای خود را تقدیم هیات مدیره کرد و این استعفا پذیرفته شد.

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه امروز شورای عالی بورس با طرح مجید عشقی مبنی بر استعفا از ریاست بورس موافقت کرد.

دلیل استعفاى رئیس سازمان بورس چیست؟

مجید عشقی رئیس سازمان بورس استعفا داد و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با استعفای وی از ریاست این سازمان موافقت کرد؛ رسانه ایران نوشت: «مخالفت برخی از پیشنهادات بورس برای گنجاندن در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از بازار از جمله دلایل استعفای مجید عشقی است».