دلاردر ایران بار دیگر از ۳۱ هزار تومان گذشت
دلاردر ایران بار دیگر از ۳۱ هزار تومان گذشت

 دلار در ایران بار دیگر از ۳۱ هزار تومان گذشت؛ پس از عدم دستیابی به توافق برای احیای برجام، قیمت دلار و سکه در بازارهای ایران رو به افزایش گذاشت.

دلاردر ایران بار دیگر از ۳۱ هزار تومان گذشت

بر اساس گزارش های سایت های تخصصی ارز و سکه، قیمت دلار در روز دوشنبه ۲۱ شهریورماه با بیش از شش درصد افزایش نسبت به روز گذشته به ۳۱ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.

از زمان پیشنهاد متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای برجام، قیمت دلار از حدود ۳۲ هزار تومان در اواسط مردادماه به کمتر از ۲۹ هزار تومان در اواخر مرداد سقوط کرده بود اما با ارائه شروط جدید ایران، بار دیگر سیر صعودی پیدا کرده است.

سکه تمام بهار آزادی با بیش از 2 درصد افزایش به ۱۳.۷ میلیون تومان رسید

در روزهای اخیر مقامات آمریکا و اتحادیه اروپا با اشاره به شرایط جدید ایران اعلام کردند که از احیای زودهنگام برجام ناامید شده اند.

این در حالی است که قیمت انواع سکه در روز دوشنبه نسبت به روز گذشته بین دو تا پنج درصد افزایش نشان می دهد.

سکه تمام بهار آزادی با بیش از 2 درصد افزایش به ۱۳.۷ میلیون تومان رسید و ربع سکه با حدود پنج درصد رشد به بیش از ۵.۲ میلیون تومان رسید.