احمد شاه مسعود
دعوت پسر احمد شاه مسعود از مردم افغانستان برای مقاومت در برابر طالبان

احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود یک روز پس از ورود طالبان به کابل و سقوط دولت، از مردم افغانستان خواست از این گروه مقاومت کنند.

دعوت پسر احمد شاه مسعود از مردم افغانستان برای مقاومت در برابر طالبان

دعوت پسر احمد شاه مسعود از مردم افغانستان برای مقاومت در برابر طالبان، احمد مسعود ، از مردم افغانستان خواست از این گروه مقاومت کنند.

احمد مسعود رئیس سازمان سیاسی موسوم به “جبهه مقاومت” است. یکشنبه شب ، او و برنارد هانری از دولت فرانسه درخواست کمک کردند.

با این حال ، گروه طالبان فقط یک ولایت افغانستان را نتوانستند به اشغال خود در آورند و آن “پنجشیر” است.

احمدشاه مسعود

احمدشاه مسعود ، یکی از شناخته شده ترین فرماندهان جهادی ر افغانستان علیه دولت مردم و ارتش شوروی ، در دهه 90 ، هنگامی که بخش بزرگی از آنها تحت کنترل طالبان بود تحت رهبری ائتلاف شمال (باریکه‌ای از خاک افغانستان) را در دست داشت که زیر پرچم «امارت اسلامی» نرفته بود.

القاعده در سال 2001 ، درست دو روز قبل از حملات 11 سپتامبر احمدشاه مسعود را به قتل رساند.

روز دوشنبه (16 اوت) پسر احمدشاه مسعود مقاله ای در مجله فرانسوی لا رِگل دو ژو La Règle du jeu منتشر کرد و ادعا کرد که او نیز مانند پدرش تصمیم گرفته است که مبارزه برای آزادی را در زمان قدر قدرتی “استبداد” در افغانستان سازماندهی کند.

در این مقاله ، آقای مسعود نوشت: “من و همرزمانم خود را با تمام افغانانی که برده داری را قبول ندارند می ریزیم. من از همه [آزادی‌خواهان] از هر نژاد و قبیله ای دعوت می کنم که به پایگاه ما در پنجشیر ، آخرین منطقه آزاد میهن در حال احتضارمان فرا می‌خوانم. “

احمدشاه مسعود در زمان حیات خود به “شیر دره پنجشیر” معروف بود.