دستیار وزیر کشور در امور توسعه: زاغه نشین ها کشور را فرا گرفته اند

مهدی جمالی نژاد ، دستیار وزیر کشور در امور توسعه ، گفت که زاغه نشین ها در شهرک های به یک پدیده سراسری تبدیل شده است.

جمالی نژاد پیامی را به سیزدهمین کنگره مطالعات و تحقیقات شهری ارسال کرد و در آن نوشت که تغییر جمعیت در دهه های اخیر منجر به ایجاد چالش های جدید در شهرها و روستاهای کشور شده است.

وی افزود که این امر مسائلی مانند مهاجرت ، مسکن در زاغه نشین ها ، فقر شهری و روستایی ، تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم را ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: بین مسئولان در شهرها و بین شهروندان اختلاف وجود دارد و علی رغم تمام اقدامات انجام شده ، ما همچنان شاهد عملیات اسکان در شهرک های غیررسمی در شهرها هستیم.

دستیار وزیر کشور در امور توسعه از ارائه آماری در این زمینه خودداری کرد.

مقامات ایرانی در سالهای اخیر نسبت به افزایش پدیده مسکن در محله های فقیرنشین هشدار داده اند.

در دو سال گذشته و پس از وخیم شدن اوضاع اقتصادی و افزایش نرخ اجاره ، گزارش هایی از اشکال جدید مسکن در محله های فقیرنشین ، از جمله مسکن در پشت بام خانه ها یا “زندگی در کانتینرها” منتشر شده است.

در این زمینه ، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن از افزایش پدیده “مسکن در گورستان ها ، پشت بام ها و مغازه ها” ، به ویژه در میان کارگران در ایران خبر دادند.

عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی پیش از این اعلام کرده بود که تعداد این افراد به 19 میلیون نفر رسیده است.