تاسیسات هسته‌ای نطنز

اسناد محرمانه ای از سازمان اطلاعات و عملیات ویژه (موساد) نشان داد موساد در فروردین گذشته تعدادی از دانشمندان ایرانی را برای منفجر کردن تاسیسات هسته‌ای نطنز به استخدام کرده است.

نشریه اسرائیلی «جوئیش کرانیکل» چاپ لندن با انتشار گزارشی تایید کرد که موساد اسرائیل حدود ۱۰ دانشمند ایرانی را برای انجام انفجار در تاسیسات نطنز در روز یکشنبه ۲۲ فروردین، به خدمت گرفته است.

بر اساس گزارش این روزنامه، ۱۰ دانشمند ایرانی با مشارکت در خرابکاری سانتریفیوژهای یکی از مهم‌ترین تاسیسات اتمی ایران موافقت کردند.

♦   دانشمندان ایرانی کجا هستند؟

جوئیش کرانیکل اضافه کرد که آن دانشمندان ایرانی معتقدند که آنها برای سازمان هایی که نماینده مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور استخدام شده اند.

اسناد موساد نشان می داد که مقادیری مواد منفجره به صورت قطعات مجزا و قطعه‌قطعه با پهپاد مسلح به تاسیسات هسته‌ای نطنز منتقل شده و سپس دانشمندان ایرانی آنها را جمع آوری کرده و در مکان های مشخص شده در تاسیسات قرار داده اند.

سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل افزود که مواد منفجره دیگری در داخل جعبه های غذا در خودروهای شرکتی که خدمات حمل و نقل غذا را به خدمه تاسیسات ارائه می دهد، پنهان شده بود.

این روزنامه اسرائیلی در پایان گزارش خود اعلام کرد که این ده دانشمند ایرانی اکنون در مکان امنی هستند اما نام آنها و اطلاعاتی درباره آنها ذکر نشده است.