چهارمحال بختیاری
خیزش مردم چهارمحال بختیاری با شعار "مرگ بر مافیا"

خیزش مردم چهارمحال بختیاری با شعار “مرگ بر مافیا”؛ امروز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه مردم شهرکرد (چهار محال بختیاری) با شعار مرگ بر مافیا به خیابان ها آمدند.

خیزش مردم چهارمحال بختیاری با شعار “مرگ بر مافیا”

گفتند؛ از امروز به بعد در انتظار کسی نمی نشینیم و خودمان در میدان طرح های «مافیا» را به «خاک و خون» می کشیم.

مردم چهار محال بختیاری، خواستار پاسخگویی وزیر نیرو هستند.

منابع آب در سال‌های اخیر به شدت آسیب دیده است، رودخانه‌های فصلی خشک شده‌اند و فصل‌ها خشک شده‌اند. بسیاری از چشمه‌ها و قنوات در سال‌های اخیر خشک شده یا بیش از دو یا سه ماه از سال بی‌آب هستند. کچشمه زنه، چشمه دهنو، سرچشمه‌ فرخشهر، چشمه مروارید بیرگان، چندین سال است که در بیشتر ماه‌های سال خشک هستند.

بحران آب در چهارمحال بختیاری

نیمی از ساکنان چهارمحال بختیاری اکنون با مشکل جدی نوشیدنی مواجه هستند. زیرا با وجود رودخانه هایی مانند کارون و زاینده‌رود، تقریبا به ۹۹ درصد آب شرب مصرفی این استان از منابع آب زیرزمینی یعنی چاه های عمیق و نیمه عمیق تامین می شود. در سال های اخیر با شروع تدریجی اثرات خشکسالی، چاه های آب شرب شهرستان های این استان عمیق تر شده و در واقع کیفیت آب به دلیل افزایش ناخالصی ها پایین‌تر یافته و اکنون کار به جایی رسیده است که همین آب حاوی درصد بالایی از ناخالصی بسیار زیاد است، به حدی کاهش یافته است که جوابگوی نیاز شهرها نیست.