خودکشی
خودکشی یک شهروند در کرمانشاه

ساعت ٩:٠٠ صبح امروز پنجشنبه ١٤ مردادماه، ، یکی دیگر از شهروندان کرمانشاهی حلق‌آویز کردن خود از روی پل هوایی شهرک راه آهن (ده پهن) به زندگی خود پایان داد.

خودکشی یک شهروند در کرمانشاه

خودکشی یک شهروند در کرمانشاه،یک جوان دیگر با حلق آویز شدن کردن خود از پل هوایی شهرک راه‌آهن (ده پهن) به زندگی خود پایان داد.

اخیراً چندین مورد اقدام به خودکشی در شهر کرمانشاه گزارش شده است که٣ مورد آنها منجر به مرگ شده است.

یک شهروند کرمانشاهی دیگر با حلق‌آویز کردن خود از پل هوایی شهرک راه‌آهن ده پهن به زندگی خود پایان داد

افزایش آمار خودکشی در ایران

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی ایران ، تعداد قربانیان خودکشی طی هشت ماهه اول سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 4 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمارها روزانه حداقل 15 نفر در ایران بر اثر اقدام به خودکشی جان خود را از دست می دهند.

کارشناسان از بحران های اجتماعی و اقتصادی ، افزایش فقر و تورم به عنوان عامل مستقیم در افزایش نرخ خودکشی یاد می کنند.

از ابتدای سال 1399 تا پایان آبان ماه ، یعنی هشت ماهه نخست سال جاری ، تعداد قربانیان خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، بیش از 4.2 درصد افزایش یافته است.