بنجامین بریر
خواهر بنجامین بریر: برادرم را گروگان گرفته‌اند

بلاندین بریر خواهر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانى در ایران گفت: اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بنجامین گروگان مذاکرات بين ایران و فرانسه است و جمهوری اسلامی ایران از او به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند.

خواهر بنجامین بریر: برادرم را گروگان گرفته‌اند

بلاندین بریر گفت: اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بنجامین گروگان مذاکرات بين ایران و فرانسه است 

وی با اشاره به عدم صدور حکم در مورد پرونده بنجامین بریر، گفت که این “تنها سناریوی منطقی” است که در آن او به گروگان گرفته شده است و از دولت فرانسه می‌خواهد تا “برای بازگرداندن او به خانه هر کاری لازم است انجام دهد.”

بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران

بنجامین بریر ۳۵ ساله که با یک وانت به ایران سفر کرده بود، اردیبهشت سال گذشته پس از پرواز یک پهپاد بر فراز دشت های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شد. قوه قضائیه ایران او را به جاسوسی متهم کرد و گفت که از مناطق ممنوعه عکس گرفته است.

بنجامین بریر تنها زندانی خارجی است که ایران علنا ​​دستگیری او را تایید کرده و تابعیت دوگانه ندارد.

بلاندین بریر می افزاید: «بنجامین به ایران سفر کرد، عاشق کشور و مردم آن شد و سپس ناگهان خود را در زندان یافت.

بنجامین برایر بیش از۱۴ ماه است که در زندان مشهد به سر می برد و کنسولگری فرانسه معمولاً هر دو ماه یکبار به طور مرتب با وی ملاقات می کند.