توماج صالحی

منابع نزدیک به خانواده توماج صالحی، خواننده رپر مخالف جمهوری اسلامی به رسانه ها گفتند که زندگی هنرمند مردمی در خطر است.

برخی از نزدیکان خانواده رپر ایرانی که اخیرا توسط اطلاعات در اصفهان دستگیر شده بود، توضیح دادند که وی در حال حاضر در زندان مرکزی اصفهان، یکی از سیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی، در بازداشت بسر می برد.

توماج صالحی یک هنرمند جوان، مردمی، مبارز و مخالف رژیم جمهوری اسلامی است که اخیراً به دلیل انتشار کلیپ های رپ انتقادی توسط ۱۲ مأمور سرکوبگر به خانه شخصی اش بازداشت شده است.

خانواده صالحی در واکنش به دستگیری فرزندشان بدون اتهام بیانیه ای صادر کرده بودند و از شهروندان و سازمان های حقوق بشری خواسته بودند تا از او حمایت کرده و به بازداشت او اعتراض کنند و صدای توماج باشند.

سازمان عفو بین الملل به نوبه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست رپر و خواننده معترض را در اسرع وقت آزاد کنند.

از سوی دیگر، گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشر در خارج از کشور، اعتراضات خیابانی را علیه ادامه نقض حقوق بشر در ایران ترتیب دادند.

در طی آن تظاهرات، معترضان با گرفتن تصاویری از این هنرمند مبارز، بیانیه ای در حمایت از وی خوانده و محکوم کردن دستگیری و آزادی وی، و حمایت آنها را از صالحی نشان دادند.