سپاه پاسداران

گزارش شده است که سپاه پاسداران در چندین کشور آفریقایی از جمله سنگال، غنا و تانزانیا حملات تروریستی را علیه اهداف و مکان‌هایی انجام داده است.

بر اساس اين گزارش ها، نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی این حملات را طراحی کرده و پنج مظنون دارای پاسپورت آفریقایی در ارتباط با این حملات دستگیر شدند.

این گزارش ها اضافه کردند که مظنونان توسط نیروی قدس در لبنان آموزش دیده و سپس به عنوان طلاب مذهبی به آفریقا بازگشتند و این پنج نفر چندین ماه شهروندان و بازرگانان یهودی و اسرائیلی را زیر نظر داشتند.

اما آنها قبل از اینکه بتوانند نقشه خود را اجرا کنند توسط نیروهای اطلاعاتی محلی در آن کشورهای آفریقایی دستگیر شدند.

کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که سرویس های اطلاعاتی محلی با کمک اطلاعاتی که از جاسوسان غربی دریافت کرده بودند، موفق شدند آنها را دستگیر کنند.

این کانال تصریح کرد که موساد حملات تروریستی سپاه پاسداران را خنثی کرد، اما “تایمز اسرائیل” تایید کرد که معلوم نیست موساد چه نقشی در خنثی کردن حمله سپاه داشته است.

به گزارش این شبکه، مقامات اسرائیلی، غنا، تانزانیا و سنگال هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده اند و جمهوری اسلامی نیز واکنشی نشان نداده است.

به گزارش رسانه های اسرائیلی، این حملات با تلاش نيروِی قدس برای پاسخ به ترور محسن فخری‌زاده، که مقامات ایرانی ترور او را موساد اسرائیلی مسئول آن اعلام کردند، صورت می گیرد.