خطر «بلعیده‌شدن اصفهان» بر اثر فرونشست!
خطر «بلعیده‌شدن اصفهان» بر اثر فرونشست!

خطر «بلعیده‌شدن اصفهان» بر اثر فرونشست؛ یکی از اعضای شورای اسلامی با اشاره به فرونشست زمین در ایران و خطر «بلعیده شدن» آن، پیشنهاد ایجاد «اصفهان ساحلی» را برای مقابله با چنین وضعیتی داد.

خطر «بلعیده‌شدن اصفهان» بر اثر فرونشست!

حسین میرزایی، نماینده اصفهان در شورای اسلامی، مدعی شد با ایجاد «منطقه‌های نمونه» در سواحل و «انتقال جمعیت» به این مکان‌ها، می‌توان به «تعادل جمعیتی» و رفع مشکلات موجود دست یافت.

به گفته وی، نه تنها اصفهان، بلکه سایر استان ها نیز می توانند «گوشه ای از ساحل دریا» را تصاحب کنند تا «الگویی برای استان خود در ساحل ایجاد کنند».

“وضعیت بحرانی” فرونشست زمین در استان اصفهان

میرزایی درباره “وضعیت بحرانی” فرونشست زمین در استان اصفهان گفت که در دو سال گذشته نامه ای به “سران سه قوه” ارسال کرده و تاکید کرده است که اگر فرونشست زمین در اصفهان ادامه پیدا کند، زمین، اصفهان را خواهد بلعید» و اگر به داد اصفهان نرسند، در زمانی «نه چندان دور» و شاید آینده‌ای نزدیک «باید اصفهان را در کتاب‌های تاریخ جست‌وجو کنیم.

این نماینده شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه هر «یک سانتی‌متر فرونشست» زمین در سال ساختمان‌ها و مناطق شهر را تهدید می‌کند، گفت: میزان فرونشست زمین در شهر اصفهان بین «۱۹ تا ۲۰ سانتی‌متر» است.

بحران آب و سوءمدیریت آن از چالش های بسیار جدی پیش روی مناطق مختلف کشور است تا جایی که مصطفی فدایی‌فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب در «کمیته ملی سدهای بزرگ ایران» در مهر ماه ۱۴۰۰ از کمبود آن انتقاد کرد. «طرح جامع، مصوب و قابل اتکا در کشور». به گفته وی، در کشور «مناطق وسیع» ایران در معرض خطر «فرونشست زمین» و «کوچ ناگزیر ۳۷ میلیون» به مناطق شمالی و غربی کشور است.