حوزه بسیج ثامن الائمه کرمان به آتش کشیده شد
حوزه بسیج ثامن الائمه کرمان به آتش کشیده شد

حوزه بسیج ثامن الائمه کرمان به آتش کشیده شد؛ صبح روز هشتم فروردین، مخالفان حکومت، حوزه بسیج ثامن الائمه کرمان را به آتش کشیدند.

حوزه بسیج ثامن الائمه کرمان به آتش کشیده شد

یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که می‌گوید صبح روز هشتم فروردین، مخالفان حکومت، حوزه بسيج ثامن الائمه کرمان را به آتش کشیدند.

رویکرد دوگانه غرب در برابر نقض حقوق بشر در جهان

در گزارش سالانه خود که در روز سه‌شنبه، هشتم فروردین‌ماه منتشر شد، سازمان عفو بین‌الملل از کشورهایی که در مقابل نقض حقوق بشر رویکرد دوگانه اتخاذ می‌کنند، انتقاد کرد.

در این گزارش، به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان حکومت‌ها در سراسر جهان، از جمله در ایران، اشاره شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش، قیام بی‌سابقه مردم علیه دهه‌ها سرکوب در ایران را مورد بررسی قرار داده و از پاسخ نامناسب و غیرقانونی مقامات ایران به این قیام، با استفاده از گلوله‌های جنگی و با اعمال زور، خبر داده است.

همچنین، سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش، تحسین خود را از پاسخ قاطع غرب به تجاوز روسیه به اوکراین بیان کرده و تضاد آن با عدم اقدام معنادار در مورد نقض حقوق بشر توسط برخی از متحدان غرب، از جمله اسرائیل، مصر و عربستان سعودی، را تاسف‌بار خوانده است.