جمعه, اکتبر 7, 2022

حوادث

خانه حوادث صفحه 14

تجمع استادان دانشگاه شریف در اعتراض به هتک حرمت دانشگاه

تجمع استادان دانشگاه شریف در اعتراض به هتک حرمت دانشگاه؛ در واکنش به حمله نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها داخل دانشگاه صنعتی شریف تهران، شورای...