حمید نوری
حمید نوری

حمید نوری متهم به شرکت در اعدام های تابستان ۶۷ در چهارمین جلسه ازدفاعیات خود که روز دوشنبه ۸ آذر در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد؛ گفت که باید از دولت استعلام ایران شود که “چرا این افراد اعدام شده‌اند و در چه تاریخی اعدام شده‌اند”وعلت اعدام آنها مشخص و اعلام شود.

حمید نوری: از حکومت ایران استعلام کنید چرا زندانیان را اعدام کرد!

حمید نوری: از حکومت ایران استعلام کنید چرا زندانیان را اعدام کرد؛ حمید نوری متهم به شرکت در اعدام های تابستان ۶۷ در چهارمین جلسه ازدفاعیات خود که روز دوشنبه ۸ آذر در سالن ۳۷ دادگاه استکهلم سوئد برگزار شد، تأیید کرد که برخی از زندانیان کمونیست و همچنین زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق كه در سال۶۷ اعدام شده‌اند

او گفت که باید از دولت استعلام ایران شود که “چرا این افراد اعدام شده‌اند و در چه تاریخی اعدام شده‌اند”وعلت اعدام آنها مشخص و اعلام شود.

چهارمین جلسه حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد

حمید نوری متهم به شرکت در اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر (گوهردشت) است، اتهامی که او آن را رد کرده و مدعی است از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۲ در زندان اوین بوده است.

وی در ۱۸ آبان ۹۸ با پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد و پس از مدتی محاکمه اتهامات وی آغاز شد.