پلیس تهران
حملە پلیس تهران بە تجمع خانوادەهای ٩ پناهندە کرد در مقابل سفارت ترکیە

 پلیس تهران به تجمع خانواده های ٩ پناهنده کرد در مقابل سفارت ترکیه حمله كردند

حمله پلیس تهران به تجمع خانواده هاى ٩ پناهنده کرد در مقابل سفارت ترکیه

حمله به تجمع خانواده های پناهنده کرد در مقابل سفارت ترکیه؛ پلیس تهران به ۹ خانواده کرد که توسط ترکیه به جبهه النصره تحویل داده شده بودند در مقابل سفارت ترکیه در تهران حمله کردند.

خانواده های ۹ پناهجویان کرد کردستان شرق کردستان که در ماه آگوست ٢٠٢١ به اسارت ارتش ترکیه درآمده و به جبهه النصره در سوریه تحویل داده شده بودند، مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند. این خانواده ها خواستار روشن شدن سرنوشت فرزندانشان هستند.

سازمان حقوق بشر کردستان خواهان آزادی ٩ پناهجوی کرد در خاک سوریه شد

دبیرخانه سازمان حقوق بشر کردستان با صدور بیانیه ای نگرانی خود را از سرنوشت نامعلوم ۹ پناهجویان کرد بازداشت شده در ترکیه و استرداد آنها به به جبهه النصره در شمال سوریه ابراز کرد.

در این بیانیه همچنین از تمامی مراجع ذیصلاح و نهادهای حقوق بشری خواسته شده است تا برای تعیین سرنوشت پناهجویان بازداشت شده اقدامات فوری انجام دهند و اقدامات و پیگیری های لازم را برای تعیین وضعیت، و رهاسازی و بازگرداندن آنان به وطن یا کشور مورد نظر پناهجویان، اقدامات و پیگیریهای لازم را به عمل آورند.