۲ موتورسوار ​
حمله ۲ موتورسوار ​به مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش رسانه های ایران، دو موتور سوار به هادی رضا زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران حمله کردند و علاوه بر ضرب و شتم تلفن همراه او را به سرقت بردند

حمله ۲ موتورسوار ​به مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران

حمله ۲ موتورسوار ​به مسئول بسیج دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دو موتور سوار به هادی رضا زاده  حمله کردند و تلفن همراه او را به سرقت بردند

شب گذشته دو موتورسوار با حمله به مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دانشجوی فعال را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تلفن همراه وی را سرقت کردند. برخی معتقدند این حمله به دلیل نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر انحصار پزشکی بوده است.

نماینده مجلس: موضوع پیگیری شود

شایان ذکر است که بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بسیج دانشجویی چند دانشگاه علوم پزشکی دیگر روز گذشته طی نامه ای از رئیس جمهور خواسته بودند.

برای رفع کمبود پزشک در کشور، پس از انتشار این نامه، شاهد هجمه های زیادی در فضای مجازی به دانشجویان بسیجی و دفاتر دانشجویان بسیجی امضاکننده نامه بودیم که که موجب پاسخ بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی به این واکنش‌ها هم شد

در همین راستا مجتبی توانگر نماینده مردم تهران با انتشار توئیتی خبر حمله به سر جمعیت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی را ممکن است به دلیل ارسال نامه ای به رئیس جمهور علیه رئیس جمهور برای مقابله با انحصار پزشکی دانسته