ابراهيم رئیسی
حمله یک روزنامه اصولگرا به ابراهيم رئیسی؟!

حمله یک روزنامه اصولگرا به ابراهيم رئیسی: به اقتصاد نمی‌توان دستور داد

حمله یک روزنامه اصولگرا به ابراهيم رئیسی؟!

روزنامه اصولگرای رسالت با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به عدم دستورپذیری اقتصاد اشاره کرد و نوشت تورم و رشد قیمت ها پشت پرده‌ای ندارد، همه‌چیز عیان و آشکار است و سرمنشأ آن در اقتصاد ایران عمدتا «پایه پولی و نقدینگی» است.

این روزنامه چاپ تهران با تاکید بر اینکه عامل اصلی رشد «تورم» در ایران «افزایش نقدینگی» است، گفت: دولت هم عامل رشد نقدینگی است، دولت برای تامین کسری بودجه خود از بانک ها یا بانک مرکزی وام گرفته است، این موضوع خود سبب افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی گردیده است.

نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد!

رئیسى در ابتدای دولت خود اعلام کرد که برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و افزایش تورم در ایران، استقراض از بانک مرکزی را متوقف می کند.

وی جمعه گذشته از رویکرد اقتصادی دولت روحانی انتقاد کرد و مدعی شد که “نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد.”

وی همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف به رعایت «سیاست های پولی» متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم کرد.