مهدی کروبی

مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز ایران، در اولین سخنرانی خود پس از ۱۱ سال حصر اظهار داشت که عیوب نظام جمهوری اسلامی برطرف شود.

در جمع کوچکی محدود از بستگان خود، رهبر جنبش اعتراضی “جنبش سبز” توضیح داد که این جلسه به پیشنهاد غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، و تأیید دستگاه‌های امنیتی برگزار شد.

این سیاستمدار اصلاح‌طلب پیشتر نامه هایی را در انتقاد از اقدامات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور سابق، نوشته بود.

وی همچنین پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی که بر اثر آن ۱۷۶ نفر کشته شدند، عملکرد خامنه‌ای به شدت انتقاد کرد و تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی شرایط رهبری را ندارد.

◊    مهدی کروبی: «خامنه‌ای شرایط رهبری را ندارد»

پس از انتشار آن پیام، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی را به “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم کرد. و او را به یک سال زندان و جریمه نقدی محکوم کرد.

کروبی در سال ۱۳۸۸ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود و آن را باخت، سپس نامه سرگشاده ای به علی خامنه ای ارسال کرد و پسرش مجتبی را متهم به دخالت در انتخابات کرد.

پس از آن، تظاهرات و اعتراضات به رهبری میرحسین موسوی، مهدی کروبی، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در اعتراض به نتایج جعلی وزارت کشور به نفع یکی از نامزدها، آغاز شد.

پس از آن خامنه ای تئوری فتنه را مطرح کرد كه بر اساس آن کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد متهم به “فتنه‌گری” شدند و بدون محاکمه به حصر خانگی محکوم شدند.