حمله طالبان

پس از حمله طالبان و ورود افغان ها به ایران، مقامات جمهوری اسلامی گذرگاه مرزی بین این کشور و افغانستان را بستند.

ایران پس از پیشروی طالبان در ولایت نیمروز، در غرب افغانستان و ورود شماری از شهروندان افغان به شهر زابل در سیستان و بلوچستان ایران، از بستن گذرگاه مرزی با افغانستان خبر داد.

بر اساس گزارش ها، حدود هزار شهروند افغان در اردوگاهی در داخل شهر زابل اسکان داده شدند و گزارشها تأیید می کند که شهروندان افغان اجازه سفر به مناطق دیگر را ندارند.

از سوی دیگر، قاسم رضایی ، معاون فرمانده پلیس ایران در سفر خود به استان سیستان و بلوچستان گفت که ولایت نیمروز سقوط نکرده است.

وی همچنین تأکید کرد که علت عدم کنترل مرزهای افغانستان و هجوم این تعداد از مردم به ایران، باید در دیدار رسمی با مرزبانان افغان مورد بحث قرار گیرد.

به نوبه خود، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه، رسول موسوی به  دنبال حمله طالبان و پیشروی آن در نیمروز در توییتر خود نوشت: «صدها نفر از زرنج به سمت مرز ایران در حرکت‌ اند و باید فکری کرد».

در حالی که تعدادی از رسانه های افغانستان تأیید کردند که برخی از کسانی که به مرز رفتند، به دلیل برخورد نادرست مرزبانان ایرانی ناچار به بازگشت شدند.