افغانستان
حمایت کانون نویسندگان ایران از مردم افغانستان

بیانیه کانون نویسندگان ایران در حمایت از مردم افغانستان: قدرت یافتن طالبان به نسل‌کشی و ویرانی فرهنگی منجر می‌شود

حمایت کانون نویسندگان ایران از مردم افغانستان

 کانون نویسندگان ایران: قدرت یافتن طالبان به نسل‌کشی و ویرانی فرهنگی منجر می‌شود

کانون نویسندگان در بیانیه ای در حمایت از مردم افغانستان ، طالبان را “گروه تبهکار، انسان‌ستیز، واپس‌گرا و آزادی‌ستیز” توصیف کرد و هشدار داد که به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان به تکرار ویرانی “سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی” این کشور و نسل‌کشی منجر خواهد شد.

کانون نویسندگان ایران: “اکنون گروه واپس‌گرا و آزادی‌ستیز طالبان بیش از نیمی از خاک افغانستان را به تصرف در آورده است و بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده هیچ گوشه‌ای از این کشور از تباهی آنان در امان نماند. مردم افغانستان گرچه سال‌ها میان دست‌نشاندگان قدرت‌های خارجی و طالبان هر بار آونگ‌وار به سویی کوفته شده‌اند، در این روزها هر چه را که پس از سقوط طالبان و با اراده‌ی خود اندکی محقق کرده بودند، با هجوم دوباره‌ی این گروه تبهکار در آستانه‌ی نابودی می‌بینند.”

طالبان با تصرف ساختمان تلویزیون در قندهار، پخش اخبار خود از طریق رادیو در قندهار را آغاز کرد

آنتونیو گوترش از طالبان خواست حمله‌های نظامی خود در افغانستان را فورا متوقف کند

دبیرکل سازمان ملل متحد ، آنتونیو گوترش ، گزارش های درباره نقض حقوق بشر، به ویژه زنان، توسط نیروهای طالبان را “وحشتناک” توصیف کرد و از طالبان خواست که فوراً عملیات نظامی خود را در افغانستان متوقف کنند.

زمان شروع مذاکرات جدی فرا رسیده است. وقت آن است که از یک جنگ داخلی طولانی مدت يا انزوا افغانستان رسیده است.
سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان “ساعت به ساعت” وضعیت امنیتی افغانستان را ارزیابی می کند.

وی خاطرنشان کرد که تعدادی از کارکنان سازمان ملل متحد از دیگر شهرهای افغانستان به کابل منتقل شده اند ، اما سازمان ملل قصد ندارد هیچ یک از کارکنان خود را تخلیه کند.