حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳: آیا می‌تواند نیازهای معیشتی را تامین کند؟
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳: آیا می‌تواند نیازهای معیشتی را تامین کند؟

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳: محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، اظهار کرد که در تعیین دستمزد، قانون چشم پوشی شده است.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳: آیا می‌تواند نیازهای معیشتی را تامین کند؟

محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران استان تهران، اظهار کرد که در تعیین دستمزد، قانون چشم پوشی شده است.

او افزود که نماینده مجمع نمایندگان کارگران نیز در مورد تعیین دستمزد و اعلام آن اظهار نظر کرده و گفته است: با توجه به رعایت نکردن قانون و وجود اختلاف درآمدی نسبت به دستمزد اعلامی، وضعیت کارگران بدتر از گذشته است.

او تأکید کرد که افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگری، با در نظر گرفتن کسورات، تنها ۶۰ درصد نیازهای معیشتی کارگران را پوشش می‌دهد. همچنین، سایر لایه‌های جامعه کاری مانند کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان تنها درصد کمی افزایش درآمد دارند. او بیان کرد که شرایط فعلی ممکن است منجر به تهی شدن نیروی کار و افزایش پدیده مهاجرت کارگران به کشورهای همسایه شود.

کارگران در خط فقر: نیازهای غذایی تامین نمی‌شود

در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در روز جمعه ۱۸ اسفند، تاجیک اظهار داشت: “هدف از تعیین مزد، اطمینان از این است که دستمزد مشخص شده، بتواند هزینه‌های زندگی خانواده کارگر را تأمین کند. در حال حاضر، دستمزد فعلی حتی نمی‌تواند هزینه‌های ضروری خوراکی خانواده‌های کارگر را پوشش دهد.”

با اشاره به عدم لحاظ تورم در تعیین دستمزد کارگران و اعلام آنکه حقوق آنها همواره با تأخیر یک ساله نسبت به تورم قرار می‌گیرد، محمدرضا تاجیک توضیح داد: “کارگران همواره از حقوق خود نسبت به تورم یک سال عقب‌تر هستند.”

در سال‌های اخیر، کارگران در سرتاسر ایران بارها اعتراضاتی را به وجهه معیشتی و حقوقی خود ابراز کرده‌اند، اما هنوز تمامی مطالبات آنان به اجرا نرسیده است.

علاوه بر این، هر سال در پایان دسامبر، شورای عالی کار جلسه‌ای برگزار می‌کند تا میزان حقوق سال آینده را تعیین کند، اما امسال هنوز این جلسه برگزار نشده است که این امر نگرانی کارگران را بیشتر کرده است.

معاون ابراهیم رئیسی پیشتر اعلام کرده بود که دولت به دلیل “تورم انتظاری” با محدودیت‌هایی در افزایش حقوق کارگران و کارمندان مواجه است.