حقوق‌ بشر سازمان ملل

وزارت امور خارجه ایران بیانیه کمیسر حقوق‌ بشر سازمان ملل را به بیانیه مداخله جویانه و سیاسی، واهی و نادرست توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده، بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میچل باچله، پیرامون وقایع خوزستان را محکوم کرد و آن را واهی و نادرست توصیف کرد.

دیروز، شنبه ۲ مرداد، سعید خطیب زاده گفت: «بیانیه کمیسر درباره وقایع اخیر خوزستان از جهت میزان بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست تأسف بار است».

وی تأکید کرد که بحران کمبود آب در خوزستان به دلیل خشکسالی و همچنین در نتیجه تحریم های آمریکا است که مانع انتقال فناوری به ایران می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه پرسید: «چرا کمیسر اینچنین بی‌ پروا تحریمهای غیرقانونی تحمیل شده از سوی آمریکا علیه ملت ایران که منجر به نقض بسیاری از حقوق‌ بنیادین بشر این ملت سرافراز شده است را تاکنون محکوم نکرده است؟»

کمیسر عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل روز جمعه، ۱ مرداد، با صدور بیانیه ای آنچه در خوزستان از نظر بی آبی و سرکوب شهروندان معترض را محکوم کرد.

میچل باچله در بیانیه خود همچنین از مقامات ایرانی خواست به جای سرکوب و تیراندازی معترضان خوزستان، به بحران کمبود آب رسیدگی کنند.

وی همچنین وضعیت فعلی استان خوزستان را “فاجعه بار” و نتیجه سالها غفلت و فساد رژیم ایران توصیف کرد.