حکومت نظامی

کارشناسان سیاسی اظهار داشتند که رژیم جمهوری اسلامی ممکن است پس از حضور شدید امنیتی نیروهای امنیتی و قطع اینترنت در آبادان حکومت نظامی اعلام کند.

گزارش‌ها از گسترش نیروهای امنیتی در تمام خیابان‌های آبادان و پرتاب گاز اشک‌آور به سمت تظاهرکنندگان و قطعی اینترنت و افزایش دستگیری‌ها حکایت داشت.

بر اساس گزارش ها و فیلم های منتشر شده، نیروهای امنیتی روز دوشنبه، ۹ خردادماه، برای جلوگیری از تجمع معترضان گاز اشک آور پرتاب کردند. همچنین تصاویر و فیلم هایی از معترضان مجروح در حمله نیروهای امنیتی منتشر شده است.

از سوی دیگر تعدادی از ساکنان آبادان و برخی شهرهای خوزستان قطعی یا کندی شدید اینترنت در سراسر استان را تایید کردند.

چندین گزارش همچنین تأیید کرد که نیروهای امنیتی در روزهای اخیر کمپین های دستگیری گسترده و خانوادگی از جمله کودکان را در انجام داده اند. و این امر نشان دهنده امکان اعمال حکومت نظامی در شهر است.

تظاهرکنندگان و مردم معترض در بوشهر و تهران شعارهایی از جمله “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه‌ای”، سر دادند، همزمان افسران یگان ویژه با گلوله و گاز اشک آور با آن شعارها مقابله کردند.

شایان ذکر است که اعتراضات آبادان از یک هفته پیش و پس از فروریختن برج ۱۱ طبقه متروپل و افشای فساد گسترده بین مالک برج و مقامات رسمی دولت آغاز شد.

فرماندار آبادان و مسئولان استان خوزستان اعلام کردند که صبح روز سه‌شنبه ۱۰ خرداد از رسیدن تعداد جان‌باختگان فروریختن ساختمان متروپل به ۳۴ نفر خبر داد.