حبیب افکاری
حضور حبیب افکاری پس از آزادی بر آرامگاه برادرش نوید افکاری

حبیب افکاری، زندانی سیاسی امروز پس از آزادی از زندان عادل آباد شیراز بر سر مزار برادر اعدام شده خود نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس حضور یافت.

حضور حبیب افکاری پس از آزادی بر آرامگاه برادرش نوید افکاری

حبیب افکاری، پس از آزادی از زندان عادل آباد شیراز بر سر مزار برادر اعدام شده خود نوید افکاری در روستای سنگر استان فارس حضور یافت.

حبیب افکاری در ۲۲ آذر ۱۳۹۷ در ارتباط با اعتراضات سراسری مرداد همان سال بازداشت شد. وی از شهریور ۹۹ تا به امروز به همراه برادرش وحید افکاری در بند عبرت زندان عادل آباد شیراز موسوم به دربسته بسته نگهداری می شد.

نوید افكاری، کشتی گیر ایرانی و از بازداشت شدگاناعتراضات سراسری مرداد ۹۷، در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۹۹ در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

آزادی حبیب افکاری

حبیب افکاری اضافه کرد: «نوید کوتاه نیامد ما هم کوتاه نمی‌آییم تا روز آزادی.»

حبیب افکاری برادر کشتی گیر و معترض نوید افکری روز شنبه آزاد شد اما برادر دیگر آنها وحید افکاری همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

وی پس از آزادی از زندان بر سر مزار برادرش نوید افکاری رفت و از مردم تشکر کرد.

حبیب افکاری افزود: نوید کوتاه نیامد ما هم کوتاه نمی‌آییم تا روز آزادی.