حجاب اجباری

علی مطهری، نماینده سابق مجلس ایران، در ادامه سخنان تکان دهنده خود گفت: ایران حجاب اجباری را ندارد و زنان آن را با اراده خودشان می پوشند.

نماینده سابق مجلس اظهار داشت که پوشیدن حجاب در ایران اختیاری است و ۸۰ درصد مردم آن را می قبول می کنند.

وی افزود که ۲۰ درصد باقیمانده مردم حجاب را نسبتاً قبول می کنند و نباید با آنها برخورد سخت کرد زیرا ایران مانند طالبان نیست.

علی مطهری نشان داد: «وضعیت حجاب در ایران قابل قبول است و من به شدت به روشهای زورگویی از جمله جریمه کردن خودروها و یا گشت ارشاد و برخورد سختگیرانه مخالف هستم».

  •  «معتقدم حجاب الان اختیاری است» – نماینده مجلس

وی توضیح داد که مسئله حجاب در جامعه امروز مشکلی نیست زیرا در موارد نادر اگر خانمی روسری خود را برداشت باید از کنار آن گذشت و دستگیر نشود.

نماینده مجلس تأكید كرد: «مردم حجاب را به اختیار خود قبول می كنند. اما برخی می گویند ما باید آزاد باشیم». 

 وی ادامه داد: «فکر می کنم الان حجاب اختیاری است. حجاب اجباری همان چیزی است که طالبان می گویند».

این اظهارات تکان دهنده و عجیب در حالی است که حجاب در قوانین ایران اجباری است و همیشه گزارش ها و ویدیوهایی، از رفتار وحشیانه پلیس با زنان و بازداشت آنها به بهانه عدم رعایت حجاب است، منتشر می‌ شود.