جزييات نخستین جلسه دادگاه فروریختن متروپل آبادان!
جزييات نخستین جلسه دادگاه فروریختن متروپل آبادان!

جزييات نخستین جلسه دادگاه فروریختن متروپل آبادان؛ اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ریزش ساختمان شهر آبادان دوشنبه ۱۰ مردادماه به صورت علنی در اهواز آغاز شد.

جزييات نخستین جلسه دادگاه فروریختن متروپل آبادان!

به گزارش خبرگزاری های داخلی، جمعی از خانواده های جان‌باختگان نیز در این دادگاه حضور دارند.

مقامات قضایی برای ۲۰ نفر از متهمان شهرداری منطقه اروند به عنوان یکی از مقصران اصلی این حادثه کیفرخواست صادر کردند.

۴۳ تن از جمله ۱۶ کارگر ساختمانی بر اثر ریزش برج متروپل آبادان در خرداد ماه سال جاری جان باختند.

این پرونده ۲۱ مقصر اصلی دارد

قوه قضائیه می گوید این پرونده ۲۱ متهم اصلی دارد که برای ۲۰ نفر از آنها کیفرخواست صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ اهواز ارجاع شده است.

پیش از این غلام عباس ترکی، معاون حقوقی دادستان کل کشور که از اعضای تیم ستاد رسیدگی به حادثه «متروپل» است، «مشارکت ۴.۵ درصدی» شهرداری آبادان در پروژه متروپل را تایید کرده بود که زمانی که ساختمان ساخته شده است، شهرداری از این ساختمان مشارکت خواهد کرد. نتیجه این است که او اصلا به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است و بخشی از تقصیر فرو ریختن متروپل متوجه ساختار «غیرشفاف و معیوب» مدیریت شهری منطقه اروند برمی‌گردد.