جاوید رحمان
جاوید رحمان: شواهد روشنی در پرونده نوید افکاری وجود دارد که او تحت شکنجه بوده است

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران در گفت و گو با العربیه با اشاره به پرونده نوید افکاری گفت: شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد او شکنجه شده است.

جاوید رحمان: شواهد روشنی در پرونده نوید افکاری وجود دارد که او تحت شکنجه بوده است

جاوید رحمان: شواهد روشنی در پرونده نوید افکاری وجود دارد که او تحت شکنجه بوده است جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران  گفت: شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد او شکنجه شده است.

وی ادامه داد که در ایران جنایاتی وجود دارد که مخالفان سیاسی را به مجازات مرگ محکوم می‌کند

جاوید رحمان استفاده از شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های جمهوری اسلامی را تایید کرد

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به کنوانسیون  منع  شکنجه بپیوندند.

وی در این باره گفت: شواهد ثابتی وجود دارد که شکنجه در بازداشتگاه ها و زندان های ایران به عنوان بخشی از  آیین دادرسی کیفری رخ داده است

جاوید رحمان از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به وی اجازه دسترسی و ورود به ایران داده شود 

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران گفت: «هیچ پیشرفت مثبتی در زمینه حقوق بشر در ایران حاصل نشده است.

اکنون زمان آن است که رئیس جمهور ایران فرصتی پیش آمده که به من دسترسی و اجازه ورود به ایران را بدهند.