تخریب منازل مسکونی
تخریب منازل مسکونی در منطقه شیرآباد شهر زاهدان

 تیراندازی نیروهای نظامی با گلوله جنگی به سمت مردم در منطقه شیرآباد؛ در پی تخریب امروز منازل شهروندان در منطقه شیر آباد زاهدان توسط شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی، نیروهای نظامی به سمت مردم معترض این منطقه گاز اشک آور و گلوله جنگی شلیک کردند.

تخریب منازل مسکونی در منطقه شیرآباد شهر زاهدان

پس از تخریب منازل حاشیه‌نشینان در منطقه شرآباد زاهدان، ماموران شهرداری و نیروی انتظامی، صبح روز دوشنبه ۲۹ آذرماه اقدام به تخریب منازل تعدادی از شهروندان این منطقه کردند.

به گفته امین عديلی معاون بازسازی و مسکن روستایی سیستان و بلوچستان،۴۴ درصد جمعیت زاهدان در حاشیه این شهر زندگی می کنند.

تیراندازی نیروهای نظامی با گلوله جنگی به سمت مردم در منطقه شیرآباد!

در پی تخریب امروز منازل شهروندان در منطقه شیر آباد زاهدان، نیروهای نظامی به سمت مردم معترض این منطقه گاز اشک آور و گلوله جنگی شلیک کردند.

تیراندازی نیروهای با گلوله جنگی به سمت مردم در منطقه شیرآباد شهر زاهدان

در جریان تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم در منطقه شیرآباد حداقل یک شهروند مجروح شد

صبح امروز دوشنبه ۲۹ آذرماه در جریان تخریب سرپناه ساکنان محروم حاشیه شهرها در منطقه شرآباد زاهدان بر اثر تیراندازی نیروهای سرکوبگر حداقل یک شهروند مجروح شد.