بلوچ
تیراندازی نیروهای امنیتی به شهروندان بلوچ

روز دوشنبه ، ۵ مهر ماه ۱۴۰۰ ، نیروهای امنیتی جهت بازداشت یک شهروند مطالبه گر بسمت شهروندان بلوچ در تمپ ریگان شهرستان پهره بطور مستقیم تیراندازی کردند.

تیراندازی نیروهای امنیتی به شهروندان بلوچ

 تیراندازی نیروهای به شهروندان بلوچ؛ نیروهای امنیتی جهت بازداشت یک شهروند مطالبه گر بسمت شهروندان بلوچ در تمپ ریگان شهرستان پهره بطور مستقیم تیراندازی کردند.

بر اثر تیراندازی دست کم دو شهروند بلوچ از ناحیه پا مجروح شدند.

و در گزارش کمپین فعالان بلوچ آمده است که هویت شهروندان “ایمان ریگی یوسف آبادی” فرزند کریم و “مهرالله ریگی یوسف آبادی” پسر نواب است.

نیروهای جمهورى اسلامى در تمپ ریگان شهرستان پهره بطور مستقیم تیراندازی کردند.

گفته می شود که نیروها به روستای تمپ ریگان حمله کردند تا شهروند خواسته صمد ریگى را بازداشت کنند و خانه های شهروندانی را که بدون حکم دادگاه با مقاومت روبرو شدند ، بازرسی کردند.

صمد ریگی

صمد در یک فایل صوتی دلیل این حمله را انتقاد از ناامنی و عدم واکنش نیروهای امنیتی و نظامی در شهرهای بلوچستان نسبت به این مسئله عنوان کرده است.

لازم به ذکر است که صمد ریگی یک فعال اجتماعی بلوچ است که همواره از مقامات مربوطه خواسته است تا به طور مسالمت آمیز با مشکلات اجتماعی برخورد کنند.