تهدید خامنه‌ای

برخی از کارشناسان سیاسی اظهار داشتند که تهدید خامنه‌ای بیانگر ترس رژیم از شرکت ضعیف در انتخابات است.

امروز  چهارشنبه، ۲۶ خرداد، رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای گفت که کاهش مشارکت مردم در انتخابات به معنای فاصله‌ گرفتن مردم از نظام جمهوری اسلامی می دانست.

تهدید خامنه‌ای حاوی عبارات هشدار دهنده بسیاری بود و نشان می داد که اگر مشارکت مردم در انتخابات در روز جمعه کاهش یابد، شاهد فشارهای بیشتری از سوی دشمنان خواهیم بود.

رهبر ایران تاکید کرد که رسانه‌ های آمریکایی و انگلیس و مزدورهای آنها از چند ماه پیش دارند خودشان را می‌کشند که انتخابات را زیر سوال ببرند و هدفشان فاصله گرفتن مردم از نظام است.

  • کمپین نه به جمهوری اسلامی

رهبر ایران افزایش کمپین ها برای تحریم انتخابات، به ویژه کمپین “نه به جمهوری اسلامی“، در روزهای اخیر در ایران را تأیید کرد و وی رسانه های آمریکایی و انگلیسی را متهم کرد که تمام تلاش خود را کرده اند تا بتوانند از مشارکت مردم در انتخابات بکاهند.

شایان ذکر است که خواستار “تحریم فعال انتخابات” ایران طی روزهای اخیر در ایران افزایش چشمگیری داشته است.

طی هفته های گذشته، بسیاری از نهادها و شخصیت های مخالف رژیم ایران در داخل و خارج بیانیه هایی صادر کردند که در آن بر تحریم فعال انتخابات در ایران تأکید کردند.