تهدید بابک کریمی از سوی وزارت ارشاد و پلیس اطلاعات ایران
تهدید بابک کریمی از سوی وزارت ارشاد و پلیس اطلاعات ایران

بابک کریمی بازیگر و تدوینگر ویدئویی را منتشر کرد که در آن گفته بود «پلیس اطلاعات» به دلیل استوری هایی که در اینستاگرام در حمایت از اعتراضات جدید مردم منتشر کرده، چندین بار با او تماس گرفته است.

تهدید بابک کریمی از سوی وزارت ارشاد و پلیس اطلاعات ایران

وی افزود: وزارت ارشاد نیز در پیامی از طریق یکی از دوستانش چنین درخواستی را مطرح کرده بود.

این بازیگر خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «خیلی چیزها» از غرب از جمله حق مردم برای «اعتراض، اعتصاب و سخنرانی» در ایران نادیده گرفته می شود.

https://www.instagram.com/babak_karimi_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6dd8cb81-1a64-4e23-a3f6-be7062c7e9c2

این تدوینگر افزود که برخلاف غرب، در ایران «هرکس دهان باز کند، جوابش سرکوب است».

اظهار نظر این سینماگر پاسخی است به ادعای مقامات جمهوری اسلامی که در مقابل هرگونه انتقاد از سرکوب و بی احترامی به حقوق بشر به غرب اشاره می کنند و می گویند این اتفاقات در غرب نیز در حال وقوع است.

کدام شیوه اعتراض قانونی است و مردم باید چگونه ناراحتی خود را ابراز کنند؟

بابک کریمی نیز خطاب به وزیر ارشاد که گفته هنرمندان تلاش کنند فضا را آرام کنند نیز پاسخ می‌دهد: به من بگویید چگونه با کسانی که فقط دست بزن و فقط تیراندازی می کنند آرامش ایجاد كرد؟

وی در عین حال از مقامات جمهوری اسلامی که هر نوع اعتراضی را غیرقانونی توصیف می کنند، خواست توضیح دهند که «کدام شیوه اعتراض قانونی است و مردم باید چگونه ناراحتی خود را ابراز کنند؟»