حیوانات خانگی

ایرانیان خشم خود را ابراز کردند و طرح پیشنهادی نمایندگان فوق محافظه‌کار مجلس برای ممنوعیت حیوانات خانگی را به دلیل آنچه آنها به عنوان ماهیت مضر آنها توصیف کردند، به سخره گرفتند.

رسانه‌های جمهوری اسلامی از امضای ۷۵ نماینده در قانون با عنوان “صیانت از حقوق عامه مقابل حیوانات خطرناک” خبر داده‌اند که در آن زندگی انسان‌ها زیر یک سقف با حیوانات خانگی و اهلی را به عنوان “مشکل ویرانگر اجتماعی” نشان دادند.

موافقان این پیشنهاد از نمایندگان فوق محافظه‌کار هشدار دادند: «این پدیده به تدریج می‌تواند سبک زندگی ایرانی و اسلامی را تغییر دهد و روابط عاطفی نسبت به حیوانات را جایگزین روابط انسانی و خانوادگی کند».

◊    یک پدیده فرهنگی…

قانون پیشنهادی شامل ممنوعیت بزرگ کردن، پرورش، خرید و فروش، واردات، تولید، تکثیر، حمل و نقل و گرداندن اعم از پیاده و یا با خودرو و نگهداری حیوانات وحشی است.

گربه

لیست حامیان طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی شامل گربه، سگ، موش، خرگوش، تمساح، میمون، لاک پشت، سوسمار، مار و سایر حیوانات است.

بر اساس پیشنهاد حامیان این طرح عجیب جریمه ای معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر “حداقل دستمزد ماهانه”، یعنی حدود ۸۹ دلار یا ۸۷ یورو، تعیین و حیوان مصادره می شود.

روزنامه های ایران هشدار داده اند که این طرح باعث هرج و مرج، فساد و سرپیچی جمعی از قانون خواهد شد، زیرا زندگی با حیوانات امروز یک پدیده فرهنگی است و آن طور که فوق محافظه‌کار ادعا می کنند مضر نیست.