ايرانيان
تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده است!

تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده است، روزبه کردونی ، رییس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ، گفت تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به 30 درصد رسیده است.

تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران؟

رییس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی بيان كرد كه تعداد افراد زیر خط فقر مطلق در ایران دو برابر شده و به 30 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: گزارشی از وضعیت فقر و نابرابری در ایران طی دو دهه گذشته تهیه شده است.

براساس این گزارش ، تعداد افرادی که زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند از سال 92 تا 96 به 15 درصد رسیده است ، اما از 96 تا 98 به 30 درصد رسیده است.

23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 در معرض خطر فقر قرار گرفته‌اند

کردونى گفت: این گزارش به مراکز مهم تصمیم‌گیر کشور و همچنین اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه ارائه شده است و تاکنون آمارهای مختلفی از تعداد افراد زیر خط فقر در ایران منتشر شده است.

مرکزپژوهش‌های مجلس گزارش داد که 23 تا 40 درصد از جمعیت ایران در سال 97 در معرض خطر فقر قرار گرفته‌اند.

به گفته حسین راغفر ، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی ، با توجه به درآمد ماهانه 4 میلیون تومانی ، حدود یک سوم جمعیت ایران یا 33 درصد زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.

همچنین طبق برخی ارزیابی‌ دیگر ، اگر شش میلیون و 840 هزار تومان برای خط فقر مطلق محاسبه می شد ، آنگاه 50٪ از جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می کردند.

روزنامه دنیا اقتصاد خط فقر برای یک خانواده چهار نفره بر اساس حداقل ممکن را 4 میلیون و 410 هزار تومان اعلام کرد و افزود بر اساس سبد غذایی وزارت بهداشت ، 60 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند.