تظاهرات در زاهدان: مردم زاهدان شعار
تظاهرات در زاهدان: مردم زاهدان شعار "خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن" سردادند!

تظاهرات جمعه در زاهدان همچنان ادامه دارد. در این باره، مولوی عبدالحمید با اشاره تلویحی به عدم قبول نتایج رفراندوم توسط مقامات خامنه‌ای، بیان کرد: “وقتی که نتیجه یک نظرسنجی روشن است، چرا نیاز به اجرای نظرسنجی وجود دارد؟ راه حل مشکلات، به احترام نظرات مردمی، در توجه به آن‌هاست. بنابراین، مردم را نباید نادیده گرفت.”

تظاهرات در زاهدان: مردم زاهدان شعار “خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن” سردادند!

در روز هشتم اردیبهشت‌ماه، مردم در زاهدان بعد از نماز جمعه، به روال هر هفته برگزاری جمعه‌های اعتراضی، راهپیمایی کردند و شعارهایی از جمله “خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن” و “خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله” را سر دادند.

با توجه به ادامه داشتن اعتراضات، به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، جمهوری اسلامی به سرکوب این اعتراضات ادامه می‌دهد.

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی روز جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه خود فریاد “آزادی” سردادند

مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی روز جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه خود شعار «بسیجی سپاهی، داعش ما شمایی» سردادند

مولوی عبدالحمید: هیچ نظامی با زور سلاح نمی‌ماند!

در این باره، مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان، بیان کرد: “توصیه من به نیروهای مسلح این است که در برابر مردم قرار نگیرند. شما فرزندان مردم هستید و اگر مردم از شما تغییر می‌خواهند، خود را تغییر دهید.”