اعتراضات اصفهان
تخلیه چشم یک کودک به دلیل اصابت گلوله در جریان اعتراضات اصفهان!

بر اساس گزارش های منتشر شده، چشم یک نوجوان ۱۵ ساله ای که در جریان عتراضات اصفهان مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته بود ومجروح شده بود، تخلیه شده است.

تخلیه چشم یک کودک به دلیل اصابت گلوله در جریان اعتراضات اصفهان!

تخلیه چشم یک کودک به دلیل اصابت گلوله در جریان اعتراضات اصفهان؛ گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که هر دو چشم پسر ۱۵ ساله‌ای که در اعتراضات مردمی روز جمعه در اصفهان هدف گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران قرار گرفته بود، تخلیه شده است.

چشم یک نوجوان ۱۵ ساله ای که در جریان عتراضات اصفهان مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته بود ومجروح شده بود، تخلیه شده است.

بر اساس همین گزارش، این کودک در بیمارستان کاشانی بستری است و به دلیل از دست دادن چشم خود حال روحی مناسبی ندارد.

فورا خونریزی را متوقف کنید

اتحادیه جهانی حمایت از حقوق بشر خطاب به دولت ایران: بلافاصله خونریزی را متوقف کنید، اجازه دهید مردم اعتراضات خود را ادامه دهند، و حقآبه کشاورزان را تضمین کنید
اتحادیه بین المللی حمایت از حقوق بشر در واکنش به سرکوب وحشیانه مردم و کشاورزان اصفهان توسط نیروهای امنيتى نوشت: در اصفهان نیروهای امنیتی به سوی معترضان به صورت مسالمت آمیز اعتراض می کردند، آتش گشودند. ۱۰۰ مجروح و ۳۰۰ زندانی در زندان مرکزی اصفهان.